فروش خط صفر ۰۹۱۲

لیست خرید خط صفر ۰۹۱۲ هر روز بروزرسانی می شوند . ( تمامی خطوط صفر هستند ) .

شماره خط               |           قیمت سیم کارت

 ۲۲۰  ۰۱۴۹   ۰۹۱۲               : ۲۳۰

 ۳۳۰  ۰۱۴۹  ۰۹۱۲                : ۲۳۰

۳۰ ۷۱ ۹۴۱  ۰۹۱۲                 : ۲۸۰

۴۱ ۲۲۲ ۰۷ ۰۹۱۲                  : ۲۵۰

۴۶ ۲۲۲ ۰۷ ۰۹۱۲                  : ۲۵۰

 ۱۱۸ ۱۷ ۹۴  ۰۹۱۲               : ۲۸۰

۴۹ ۱۸۱ ۹۴ ۰۹۱۲                 : ۲۸۰

 ۷۰ ۵۵ ۹۴۱ ۰۹۱۲                : ۲۸۰

۱۱۰ ۰۵۹۹ ۰۹۱۲                 : ۳۳۰

 ۶۰ ۴۴ ۹۴۱ ۰۹۱۲                : ۲۸۰

 ۰ ۷۴۱ ۹۴۱ ۰۹۱۲                : ۲۸۰

۵۰ ۸۸ ۹۴۱ ۰۹۱۲                 : ۲۸۰

۱۲ ۶۲ ۰۷۲ ۰۹۱۲                 : ۲۵۰

۱۱۰ ۰۷۲۹ ۰۹۱۲                  : ۲۵۰

در باره مجموعه ما :

مجموعه سیم کارت ایران ۶ سال پیش فعالیت خود را در عرصه وب جهت فروش خط صفر ۰۹۱۲ و مشاوره در این امر آغاز نمود . با توجه به بازار خط ۰۹۱۲ در کشور ,  به ویژه اهمیت و کیفیت خطوط ۰۹۱۲ , در امر مشاوره رشد چشم گیری به خصوص در قیمت گذاری سیم کارت حاصل شد که همین امر مشتریان خشنودی را به همراه داشت . هم اکنون سیم کارت ایران از روش بازاریابی محصول عبور کرده و با رویکرد جدید بازاریابی کششی در بازار رقابتی کشور فعالیت دارد . اعتماد شما  مشتریان عزیز تنها محصول ارزشمند این تلاش است .